Γεφύρια της Ελλάδος

Οι καμάρες του ρωμαικού υδραγωγείου της Αρχαίας Νικόπολης, σώζονται στον δρόμο προς το χωριό Αγίος Γεώργιος (νομός Πρεβέζης). Το υδραγωγείο...

Το γεφύρι βρίσκεται στη κοινότητα του Φαραγγίου (νομός Ιωαννίνων). Γεφυρώνει το γκουβεριώτικο ρέμα του ποταμού Δρίνου. Αποτελείται από 8 πέτρινες...

Τετράτοξο Οδογέφυρο το οποίο είναι επενδυμένο με πέτρα! Γεφυρώνει τον ποταμό Λούρο στο δρόμο για το χωριό Άγιος Γεώργιος Πρεβέζης.

Τα γεφύρι Γκρέτσι βρίσκεται κάτω απ' το χωριό Παλαιόπυργος. Γεφυρώνει στη θέση Γκρέτσι τον ποταμό Γορμό. Απο εκεί περνούσαν οι ντόπιοι για να...

Δίτοξο γεφύρι στο Ωραιόκαστρο (πρώην Λαχανόκαστρο). Σύμφωνα με πληροφορίες κτίστηκε το 1889 και εξυπηρετούσε κυρίως την επικοινωνία πέντε χωριών (...

Το γεφύρι της Καβάλας βρίσκεται μέσα στο χωριό Άγιοι Πάντες του νομού Θεσπρωτίας. Γεφυρώνει το ρέμα της Καβάλας του Καλπακιώτικου ποταμού....

Βρίσκεται στη τοποθεσία «Ξυλογέφυρο», που είναι έξω από το χωριό Δολό (νομός Ιωαννίνων), στη χαράδρα του Κουβαρά και γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα του...

Βρίσκεται κάτω από τους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, κοντά στο χωριό Ελαία (πρώην Καλπάκι). Γεφυρώνει το Καλπακιώτικο ποτάμι. Κατασκευάστηκε στις αρχές...

Ένα πανέμορφο γεφύρι χαμένο πλέον μέσα στην κοιλάδα του Ζαλογγίτικου ποταμού. Συνέδεε τα Ιωάννινα με την Παραμυθιά πριν ακόμη χτιστεί το γεφύρι...

Το γεφύρι στο Πούσι, βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Φοινίκι Θεσπρωτίας. Χτίστηκε για να ενώσει τα χωριά Φοινίκι και Σίδερη. Σήμερα βρίσκεται...