Γεφύρια της Ελλάδος

Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Αθαμάνιο. Γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα του ποταμού Σαραντάπορου, ο οποίος καταλήγει στον Άραχθο. Το χτισιμό του...

Τρίτοξο γεφύρι που συναντάται πλησίον του χωριού Καλωτά. Χτίστηκε το 1812 γεφυρώνοντας τον, παραπόταμο του Αράχθου, Ζαγορίτικο.

Μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται στην Θέση Μπάρδα στο Βουργαρέλι. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Απο κάτω του περνάει ρέμα του Σαραντάπορου που...

Ενα μικρό αλλα πολύ όμορφο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται μέσα στο χωριό Καλωτά και είναι δίπλα στη βρύση του Δεσπότη.

Μονότοξο πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται κοντά στο χωριό Στρογγυλή του Δήμου Αμβρακικού, στη θέση "Αραπύσπητα". Κοντά του σώζονται ρωμαϊκα λουτρά και...

Μικρό αλλά πανέμορφο γεφύρι το οποίο είναι πλέον ορατό και απο την Εγνατία οδό! Γεφυρώνει τον ποταμό Σμολίτσα στη γέννηση του.

Βρίσκεται στην κοινότητα των Μελισσουργών. Γεφυρώνει ομώνυμο χείμμαρο που χύνεται στον ποταμό Άραχθο. Η κατασκευή του προσδιορίζεται στα τέλη του...

Δύο πολύ όμορφα νεόκτιστα πέτρινα γεφύρια (2008), γεφυρώνουν τον ποταμό Αχέρωντα μόλις αυτός γεννιέται απο τις πηγές του.

Βρίσκεται κοντά στο χωριό Κρανιά. Γεφυρώνει ρέμα που εκβάλλει στο Βενέτικο ποταμό κοντά στις πηγές του. Χτίστηκε περίπου το 1850. Αποκαταστάθηκε...

Πρόκειται για ένα από τα πιο παλιά μονότοξα γεφύρια στη περιοχή του Ζαγορίου, αφού υπολογίζεται ότι κτίσθηκε γύρω στα 1700 μ.Χ., χάρη στη χορηγία...