Γεφύρια της Ελλάδος

Μικρό μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στο Τσεπέλοβο. Γεφυρώνει το ρέμα του Κοτσώρη.

Πεντάτοξο γεφύρι το οποίο χτίστηκε την Τρικουπική εποχή και γεφυρώνει τον ποταμό Ερμίτσα.

Βρίσκεται λίγο μετά τη διασταύρωση της Μεταμόρφωσης στο δρόμο προς το κεντρικό Ζαγόρι (νομός Ιωαννίνων). Εξυπηρετούσε παλαιότερη χάραξη του οδικού...

Βρίσκεται στο χωριό Αγγελόκαστρο, εντός του οικισμού. Χτίστηκε κατά τους ρωμαΪκους χρόνους. Γεφυρώνει το ρέμα Κρυονέρι.

Βρίσκεται έξω από τους Κήπους Ζαγορίου στον δρόμο προς Φραγγάδες. Γεφυρώνει ρέμα που χύνεται στο μπαγιώτικο ρέμα, παραπόταμο του Βοϊδομάτη.

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται λίγο έξω απο τον Αστακό και εξυπηρετούσε παλιότερη χάραξη του δρόμου.

Το πρώτο από τα δύο γεφύρια (το άλλο είναι το Βραδετινό γεφύρι) που συναντάμε στο μονοπάτι που μας οδηγεί στη σκάλα του Βραδέτου.

Το γεφύρι του Γκουσντάνη βρίσκεται στο Βασιλόπουλο και δυστυχώς είναι θαμμένο απο νεώτερη επίστρωση του καταστρώματός του!

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο συναντάμε στο μονοπάτι απο Ματσούκι για Καλαρρύτες. Γεφυρώνει το ρέμα του <<Καρλίμπου ή Μονοδένδρι>...

Το γεφύρι του Σταφυλά είναι ένα μονότοξο γεφύρι με χαμηλό στηθαίο που γεφυρώνει το ματσουκιώτικο ρέμα.