Γεφύρια της Ελλάδος

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κάτω απο το χωριό Κηπίνα (πρώην Αρμπορέσι) και εξυπηρετούσε την επικοινωνία της Κηπίνας με τους Χριστούς...

Το γεφύρι της Γκούρας στο Τρίστενο γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα το οποίο χύνεται στον Βάρδα ποταμό. Είναι αρκετά πιο κάτω απο το χωριό.

Ενα στιβαρό γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στο Τρίστενο ακριβώς εκεί που είναι και ο μύλος του χωριού.

Μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει ρέμα στον δρόμο προς τον Προφήτη Ηλία μέσα στο χωριό.

Δίτοξο πανέμορφο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Βάρδα ποταμό λίγο πιο κάτω απο τη Μονή Βουτσάς.

Το πέτρινο γεφύρι του Αγίου Μηνά βρίσκεται ανάμεσα από τα χωριά Μακρίνο και Ελατοχώρι.
Παλιότερα ένωνε τα δύο χωριά, μαζί με άλλα δύο...

Βρίσκεται μέσα στη πόλη της Βέροιας , στον παλιό εβραϊκό συνοικισμό της Μπαρμπούτας. Γεφυρώνει το ρέμα Τριπόταμο.

Η γέφυρα του Σταυρού παλιά λεγόταν και γέφυρα του Χατζηκάβουρα. Ηταν κτισμένη με πωρόλιθο, είχε δύο τόξα ένα μεγάλο και ένα μικρό και ηταν...

Πέτρινο γεφυράκι που βρίσκεται εντός του οικισμού και δυστυχώς πλέον έχει αλλιωθεί η μορφή του για να μπορούν να περνάνε και αυτοκίνητα απο πάνω...

Πέτρινο μικρό γεφυράκι εντός του οικισμού στην περιοχή των τριών βρύσεων.