Γεφύρια της Ελλάδος

Τα απομεινάρια του γεφυριού που βρίσκονται κάτω από την αρχαία Οσδίνα, στην περιοχή Μπολιάνας (νομός Θεσπρωτίας). Υπήρξε το μεγαλύτερο ζευκτό...

Βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Βάρδα και Ζαγορίτικου, κοντά στο χωριό Μηλιωτάδες, στην περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου.

Το δίτοξο γεφύρι του Ντέρη είναι το πρώτο πέτρινο τοξωτό γεφύρι που συναντά το ποτάμι του Πραμόριτσα από το ξεκίνημά του. Παλαιότερα συνέδεε τον...

Το γεφύρι συναντάται στο δρόμο προς την Δόλιανη Αν.Ζαγορίου (νομός Ιωαννίνων). Γεφυρώνει τον Άραχθο-Βάρδα. Η κατασκευή του έγινε το 1867.

Το γεφύρι του Ζιάκα χτίστηκε στα τέλη 19ου αιώνα. Βρίσκεται στο Βελονιά ποταμό, δίπλα στο δρόμο Γρεβενών – Ζιάκα, κάτω από το χωριό Ζιάκας.

Το γεφύρι βρίσκεται εντός του οικισμού στην Δόλιανη. Γεφυρώνει το ρέμα της Δόλιανης, του Βάρδα (παραπόταμου του Αράχθου). Δίπλα του υπάρχει...

Βρίσκεται μεταξύ των χωριών Κοσμάτι και Κηπουριό, στο Βενέτικο ποταμό (νομός Γρεβενών). Χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από οχήματα.

Μικρό μονοτόξο γεφύρι, εντός του οικισμού στο χωριό Δόλιανη. Κοντά του βρίσκεται το ομώνυμο, μεγαλύτερο, γεφύρι.

Ένα πραγματικό έργο τέχνης που βρίσκεται στα όρια των νομών Γρεβενών και Κοζάνης, στον ποταμό Πραμόριτσα, παραπόταμο του Αλιάκμονα, μεταξύ των...

Μονοτόξο γεφύρι, εντός του οικισμού στο χωριό Δόλιανη. Κοντά του βρίσκεται το ομώνυμο, μικρότερο, γεφύρι. Γεφυρώνει ρέμα που καταλήγει στον Βάρδα...