Ιωαννίνων

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται βόρεια από τον Μανασσή Ζαγορίου. Το γεφύρι εξυπηρετούσε την μετακίνηση των κατοίκων προς τα Ριζιανά καθώς...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται πάνω απο το χωριό Περίβλεπτος και γεφυρώνει το ορειβατικό μονοπάτι που ανεβαίνει στο Μιτσικέλι. Σύμφωνα...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο σιγά σιγά θάβεται από τα φερτά υλικά που κατεβάζει το ρέμα και από την αδιαφορία της πολιτείας. Το γεφύρι...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο δεν υπάρχει πιά. Γεφύρωνε ρέμα της περιοχής που κατέληγε στην αποξηραμένη πιά λίμνη της Λαψίστας. Πήρε το όνομά...

Μικρό μονότοξο γεφυράκι που γεφυρώνει ρέμα που κατεβαίνει από το Κουκούλι και χύνεται στον ποταμό Βικάκη. Το γεφύρι εκτός από το να διευκολύνει...

Πέτρινο Οδογέφυρο το οποίο γεφυρώνει ρέμα της περιοχής που καταλήγει στον ποταμό Καλαμά. Βρισκόταν σε παλαιόιτερη χάραξη της παλαιάς (πλέον)...

Πέτρινο Οδογέφυρο το οποίο γεφυρώνει ρέμα της περιοχής που καταλήγει στον ποταμό Καλαμά. Βρισκόταν σε παλαιόιτερη χάραξη της παλαιάς (πλέον)...

Τό πέμπτο από μία σειρά πέντε πέτρινων γεφυριών που γεφυρώνουν το μοναδικό ρέμα του χωριού, το οποίο χύνεται στον ποταμό Βίκο. Γεφυρώνει το...

Τό τέταρτο από μία σειρά πέντε πέτρινων γεφυριών που γεφυρώνουν το μοναδικό ρέμα του χωριού, το οποίο χύνεται στον ποταμό Βίκο. Γεφυρώνει το...

Τό τρίτο από μία σειρά πέντε πέτρινων γεφυριών που γεφυρώνουν το μοναδικό ρέμα του χωριού, το οποίο χύνεται στον ποταμό Βίκο. Γεφυρώνει το...