Ήπειρος

Τα υπολλείματα του πολύτοξου γεφυριού της Κυράς που βρίσκοταν στο χωριό Μπαλντούμα. Διακρίνεται και το ένα ακρόβαθρο του επίσης γκρεμισμένου...

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται στην Αμφιθέα Ιωαννίνων και δυστυχώς είναι παρατημένο και πνιγμένο στα σκουπίδια! Εντύπωση κάνουν οι...

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται στη Μάζια Ιωαννίνων και εξυπηρετούσε τον παλιότερο δρόμο της Μάζιας με τα Ιωάννινα!

Γκρεμισμένο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κολλητά με το γεφύρι της Κυράς στην Μπαλντούμα. Προφανώς είναι το παλιότερο γεφύρι που υπήρχε εκεί και εξ...

Μικρό γεφυράκι το οποίο συναντάμε στην πλατεία οπού βρίσκεται και η βρύση του Παλασκα στη Γότιστα.

Βρίσκεται στον δρόμο από την Κοτομίστα (όπου και υπάγεται) προς το Παλαιοχώρι Συρράκου. Κατασκευάστηκε το 1944 με πρωτομάστορα τον Χρήστο Σιόντη...

Ένα τρίτοξο γεφύρι κάτω απο το χωριό Φραγγαδες στη θέση Τσιπριές. Γεφυρώνει ρέμα το οποίο πηγάζει λίγο πιο πάνω και αργότερα σχηματίζει τον...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Μπαγιώτικο ποταμό και ένωνε τους Νεγάδες με το Δίκορφο και τα Ιωάννινα.

Πέτρινο καλοχτισμένο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το μπαγιώτικο ποτάμι και έχει πάρει το ονομά του απο το διπλανό ρέμα της Ντόβρης.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα Μύρισι πρίν αυτό πέσει στον Μπαγιώτικο ποταμό.