Ήπειρος

Πέτρινο μικρό γεφυράκι το οποίο είναι πολύ κοντά με το γεφύρι των τριών βρύσεων και εντός του οικισμού.

Πέτρινο μικρό γεφυράκι εντός του οικισμού στην περιοχή των τριών βρύσεων.

Πέτρινο γεφυράκι που βρίσκεται εντός του οικισμού και δυστυχώς πλέον έχει αλλιωθεί η μορφή του για να μπορούν να περνάνε και αυτοκίνητα απο πάνω...

Το πέτρινο γεφύρι του Αγίου Μηνά βρίσκεται ανάμεσα από τα χωριά Μακρίνο και Ελατοχώρι.
Παλιότερα ένωνε τα δύο χωριά, μαζί με άλλα δύο...

Δίτοξο πανέμορφο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Βάρδα ποταμό λίγο πιο κάτω απο τη Μονή Βουτσάς.

Μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει ρέμα στον δρόμο προς τον Προφήτη Ηλία μέσα στο χωριό.

Ενα στιβαρό γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στο Τρίστενο ακριβώς εκεί που είναι και ο μύλος του χωριού.

Το γεφύρι της Γκούρας στο Τρίστενο γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα το οποίο χύνεται στον Βάρδα ποταμό. Είναι αρκετά πιο κάτω απο το χωριό.

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κάτω απο το χωριό Κηπίνα (πρώην Αρμπορέσι) και εξυπηρετούσε την επικοινωνία της Κηπίνας με τους Χριστούς...

Το γεφύρι του Σταφυλά είναι ένα μονότοξο γεφύρι με χαμηλό στηθαίο που γεφυρώνει το ματσουκιώτικο ρέμα.