Γεφύρι Στα Κεραμειά

Γεφύρι Στα Κεραμειά

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο γεφύρώνει τον Ευεργέτουλα ποταμό. Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα το συναντήσουμε στην είσοδο του χωριού, ανάντη της σύγχρονης γέφυρας.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Κυρ, 13/04/2014
Νομός: 
ΛΕΣΒΟΥ
Κοινότητα: 
Κεραμειά
Παρακείμενα Κτίσματα: 
Σύγχρονη τσιμεντογέφυρα
Μορφή: 
Τρίτοξο
Άνοιγμα Τόξου: 
5,00 μ. (αρειστερό) - 4,00 μ. (κεντρικό) - 2,50 μ. (δεξιό)
Μήκος Καταστρώματος: 
20,00 μ.
Πλάτος Καταστρώματος: 
2,50 μ.
Κατάσταση: 
Μέτρια
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
Γιώργος και Έυη Μπελληγιάννη, Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδ. Μίλητος, 2011, σ. 492
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Photo: Παναγιώτα Καμπουρέλλη