Ηπειρώτικα πέτρινα γεφύρια

Βίντεο: 
Ηπειρώτικα πέτρινα γεφύρια

(Μουσική Πέτρινα χρόνια)